Minorga Vekst styrker sitt salg- og rådgivingsteam!

untitled_050416_0132.jpg

Vårt norskproduserte mineral-organiske gjødselprodukt Minorga® får i disse dager styrket sitt salgs- og rådgivningsteam. Geirmund Øglend er nylig ansatt som kundeveileder for Minorga Vekst. Geirmund er en allsidig agronom med bakgrunn fra eget gårdsbruk i Rogaland, der han og familien har produksjon med storfe og sau. Han er svært opptatt av ressursutnytting og kretsløpsbasert drift i norsk matproduksjon, og vil arbeide mye med gjødselplanlegging og rådgiving tilknyttet hver enkelt produksjon ute hos våre kunder i landbruket.

Geirmund kan nås på telefon: 453 97 459, eller e-post: go@verdieniavfall.no