Cambi blir hovedaksjonær i Høst

CAMBI ASA har gått inn som hovedaksjonær i Grimstadbedriften HØST Verdien i Avfall AS, og utløst Aust-Agder Næringsselskap AS og Invest24 AS. Etter transaksjonen eies selskapet av CAMBI ASA (80%) og Terramarin AS (20%).

Per Lillebø, CEO i CAMBI, understreker at CAMBI og Terramarin har hatt et godt samarbeid gjennom hele denne prosessen. Terramarin eies av sentrale medarbeidere i HØST.

CAMBI er en verdensledende teknologileverandør innen løsninger for biogassproduksjon og høykvalitet biorest gjennom termisk hydrolyse som forbehandling av avløpsslam og annet organisk avfall.

HØST er ledende i Norge på produksjon og salg av jord- og gjødselprodukter basert på biorest, kompost og andre innsatsfaktorer.

Nye prosjekter ønsker i økende grad komplette løsninger som både inkluderer  slambehandling og sluttdisponering av bioresten. Her passer HØST sine løsninger godt sammen med CAMBIs teknologi og gjør at CAMBI og HØST sammen kan opptre som  totalleverandør. Samtidig gir samarbeidet gode forutsetninger for videreutvikling av HØSTs produkter for å møte markedets behov og krav til disponeringsløsninger.

Torleiv Næss Ugland, CEO i HØST, sier at dette er en spennende utvikling som åpner opp mange nye muligheter, ikke minst internasjonalt der store volum må håndteres fra millionbyer for å løse de store miljøutfordringene vi står overfor. Samtidig ser vi også utfordringer i Norge med økende kostnader med sluttdisponering av slam, der CAMBIs teknologi i kombinasjon med HØST sine løsninger vil representere et tidsskifte.   Slam fra bl.a. avløpsrenseanlegg vil med Cambi’s teknologi bli garantert smittefrie samt at luktproblemer blir eliminert. Produksjonen av kvalitetsjord og gjødselprodukter fra avfallsprodukter vil også kunne åpne for økt eksport til markeder som sårt trenger tilførsel av organisk materiale.

Cambi vil med denne investeringen bidra til å internasjonalisere HØST sine unike løsninger og kompetanse ved å introdusere dem imarkeder hvor Cambi har virksomhet. 

Minorga Vekst styrker sitt salg- og rådgivingsteam!

untitled_050416_0132.jpg

Vårt norskproduserte mineral-organiske gjødselprodukt Minorga® får i disse dager styrket sitt salgs- og rådgivningsteam. Geirmund Øglend er nylig ansatt som kundeveileder for Minorga Vekst. Geirmund er en allsidig agronom med bakgrunn fra eget gårdsbruk i Rogaland, der han og familien har produksjon med storfe og sau. Han er svært opptatt av ressursutnytting og kretsløpsbasert drift i norsk matproduksjon, og vil arbeide mye med gjødselplanlegging og rådgiving tilknyttet hver enkelt produksjon ute hos våre kunder i landbruket.

Geirmund kan nås på telefon: 453 97 459, eller e-post: go@verdieniavfall.no

Første Minorga® leveranse er fremme i Vietnam!

Nå har Minorga Vekst sine første containere med det lavprosentige produktet “NOR – Norwegian Organic Resource» ankommet kaia i Vietnam. Denne gjødsla inneholder ca. 70 % organisk.

I Asia er det vanlig å oppgi enkelte næringsstoffer på oksidform, for eksepel fosfor (P) som P2O5 og kalium (K) som K2O. NOR 4-3-3 er dermed det asiatiske navnet på produktet vi nå har levert, mens det norske produktnavnet etter omregning fra oksider ville vært NOR 4-1-2.

Gjødsla er blitt pakket om til 25 kg sekker, og skal ut til kundene etter vietnamesisk nyttår. Dette blir spennende! Vi håper 2016 vil bli et godt år på det vietnamesiske markedet.


Nytt kontor i Ho Chi Minh City

HØST har nå åpnet representasjonskontor i Ho Chi Minh City i Vietnam.  Kontoret ledes av Vu Nguyen som blant annet har studert ved Handelshøyskolen i Bergen.  Kontoret i Ho Chi Minh er ansvarlig for HØST sin eksport av organiske gjødselprodukter fra Norge til det asiatiske markedet.

Fra kontoret ledes også testing og utprøving av gjødsel i ulike tropiske vekster, i nært samarbeid med vietnamesiske FOU institusjoner.

HØST har etablert partnerskap med en av Vietnams største produsenter av organisk gjødsel.

I 2015 vil HØST selge 4 ulike Minorga® gjødseltyper fra Minorga Vekst AS og pelletert hønsegjødsel fra Norsk Naturgjødsel AS i det vietnamesiske markedet.

HØST vil fremover utvide produktporteføljen med leveranse fra flere norske og skandinaviske produsenter av organisk gjødsel.


Minorga

Minorga Vekst er et joint-venture selskap som eies 50 % av HØST verdien i avfall AS og 50 % av IVAR IKS. Sammen har partene utviklet en ny og innovativ type mineral-organisk gjødsel; Minorga®.

 

Minorga® er basert på termisk tørket, hygienisert og stabilisert avløpsslam som oppgraderes til en balansert mineral-organisk gjødsel. Prosjektet har bakgrunn i ønsket om å finne en alternativ disponeringsmulighet for slam som samtidig løser problemene med overdosering av fosfor, avrenning og lukt i landbruket. Resultatene fra langvarige forsøk gjennomført ved Rothamsted i England har også vært en inspirasjon til utviklingen. Forsøkene viste at bruk av organisk og mineralsk gjødsel sammen gav høyere utbytte på nye, høytytende kornsorter enn bruk av mineral-gjødsel alene.

Minorga® er et balansert, lagringsstabilt og prismessig godt alternativ til mineralsk gjødsel, og har også et naturlig høyt innhold av mikronæringsstoffer. Jorda blir mer fruktbar ettersom organisk materiale tilføres over tid. Sist, men ikke minst, bidrar produktet til et mer bærekraftig jordbruk og gjenvinning av næringsstoffer. Minorga® er testet som et alternativ til tradisjonell mineralgjødsel siden 2008. Avlingsresultatene er gode, og viser at Minorga® er fullt på høyde med rene mineralske produkter.

Les mer om Minorga® på  

www.minorgavekst.no